Enskilt avlopp

Behöver du ett minireningsverk?

Vi hjälper dig hela vägen från projektering till installation, av en godkänd helhetslösning för ditt enskilda avlopp. Med framtidens hårda krav på renat vatten, kan du känna dig trygg med våra installationer. Detta gör att värdet av att installera i framtidens CE-certifierade avloppslösning, är större än någonsin. Några av de fördelar du kan addera till din nya avloppslösning, är att det är enkelt, prisvärt och miljövänligt, samt att du garanterat höjer värdet på din fastighet. Byter du avloppsanläggning, gör du en långsiktig investering för framtiden.

Prisvärd & kostnadsfri offert

Du får alltid ett fast pris på din installation, där inga ytterligare kostnader tillkommer. De enda reservationer vi har, är om vi stöter på patrull genom att råka på ett berg, eller att det saknas tillräckligt med fall, på grund av terrängen.

Ett tryggt serviceavtal

I samband med att du gör en installation av något av våra reningsverk, erbjuder vi dig ett serviceavtal. Detta för att du alltid ska känna dig trygg och vi kan garantera en säker drift i framtiden. I serviceavtalet ingår allt från att vi gör en rejäl funktionskontroll med genomgång av alla delar i ditt reningsverk, kontroll av PH-värde och provtagning, till en ordentlig dokumentation över utförd tillsyn.