Bryggrenovering


Bryggan är länken mellan hav och land, samt platsen för både bad och förtöjning.

Vi som människor dras ofta till havet, där det har en speciell plats i vårt hjärta. En lummig brygga en varm sommarkväll, vill man inte få förstörd pga. stickor i fötterna. Är den dessutom i riktigt dåligt skick, kan oturen vara framme och båtförtöjningen släpper pga. dåligt sittande bryggmaterial, vilket kan resultera i att båten driver ut till havs. Istället för att byta ut hela bryggan, erbjuder vi dig möjligheten att göra en kontrollbesiktning av din befintliga brygga och därmed spara både tid och pengar. Genom att byta det synliga ytskiktet, förutsatt att gamla stommen återanvänds, blir det hela en mindre renovering. Detta innebär att du minskar kostnaderna väsentligt. Då kan du lugnt förtöja båten och slippa stickor i fötterna, inför nya sommarsäsongen.