Hustillsyn

Hustillsyn för din trygghet

När säsongen är till ända och det är dags att stänga ditt sommarnöje för vintern, handlar det inte bara om att man kommer sakna sitt sommarparadis under den mörkare tiden av året, utan mer om en otrygghet för vad som kan hända, om det står obebott. Det mest förekommande incidenterna är exempelvis åverkan efter en storm, eller att någon varit där och orsakat skador på fastigheten, vid eventuellt inbrott osv.

Marin Respons erbjuder dig tryggheten genom vårt hustillsynsabonnemang. Vi besöker din fastighet och utför en professionell tillsyn, efter ett standardprotokoll. Denna dokumenteras och du blir notifierad efter varje slutfört uppdrag. Abonnemanget kan skräddarsys och anpassas helt efter dina behov.

Vi erbjuder dig, förutom hustillsyn även möjlighet att lägga till tjänster såsom, Trädgårdsskötsel, städning, uppstart/avstängning av vatten/värme, transporter, bevattning av växter mm.

Du ska känna att ditt sommarnöje är och förblir ett "nöje" som står i redo skick att kunna njutas utav, snarare än ett "missnöje" som innebär mer slit än det är meningen att vara.